Barns frykt og angst

Er ditt barn redd for å sove
og våkner om natten

Barns angst
 

Redsel og frykt hos barn

De fleste foreldre opplever i perioder at barn er redde når de skal legge seg eller at de våkner med mareritt om natten. Og det er nesten ikke grenser for hva et barn kan være redd for og bekymre seg over. 

Redsel og frykt er i hovedsak knyttet til en konkret sammenheng, med noe som har hendt nylig eller tilbake i tid, som ligger som årsak bak og aktiverer det. Noen ganger er det veldig forståelig det barnet frykter, andre ganger kan det være, når man ser det utenfra, en bitte liten bagatell eller noe, som man ikke hadde reflektert over kunne skape frykt og redsel. 

Dette kan være frykt og redsel knyttet til den individuelle bagasjen og personlighet barnet har med seg, og det handler om frykt og især angsten sin natur og hvordan den virker på oss. Den kan være helt sett "ulogisk" sett utenifra, men når den har taket på oss eller ditt barn, så hjelper det lite å si: "Ta deg nå sammen, det er jo ikke noe logikk i dette" eller le, fnyse og avvise det.

Har man frykt eller for den saks skyld en fobi, så er den veldig reell og levende for den som opplever det, om det så er en liten edderkopp, mus, kaptein sabeltann, vampyr eller dinosaur man er redd for. Så møt ditt barn med respekt, forståelse, omsorg og kjærlighet.

Frykt og angst er normale reaksjoner hos barn

Barnets faser av løsrivelse fra foreldre kan også vekke en sterk frykt og angst. Separasjonsangst, angst for å miste, utviklingsangst osv. er helt naturlig og melder seg ofte i de fasene, hvor barnet tar sine utviklingstrinn «ut mot verden».

En del barn regenerer etter de litt større utviklingstrinn, dvs. de går tilbake til en tidligere fase og blir veldig liten. Dette er en naturlig prosess, da barnet søker tilbake til det trygge og kjente, selv om det innbefatter at det tilsynelatende går tilbake til et tidligere utviklingsstadium. Men det er kun tilsynelatende og midlertidig, og for noen kun i enkelte situasjoner. Ofte handler det også om å søke en bekreftelse på at mor, far, foresatte fortsatt elsker meg.

Angst og redsel hos barn


Hva ser du på
og hva snakker dere om hjemme

I en tid hvor man nærmest får hele verden inn i stua, så er det viktig at man prøver å skjerme barn fra de sterkeste inntrykk av alt det som foregår i verden, at den voksne utgjør et filter. Barn har ikke alle begreper inne og naturligvis ikke tilstrekkelig erfaring til å sette ting inn i den store sammenheng og bearbeide det.

Det gjør at inntrykk fra tv, radio, og i samtaler dere fører, kan komme ord og opplevelser inn som skaper redsel og frykt. For de aller minste, så er det litt lettere å demme opp. For de eldre barna som har tilgang til mye selv, så er det viktig at man følger med deres TV og nettbruk.

Det er uansett viktig at man som foreldre er klar over barns lange ører og at enkelte ting ikke kikkes på eller emner tas opp, før man er helt sikker på at barnet sover eller ikke kan høre en.

Når barn ikke forstår det de ser eller hører, så prøver de å skape sin forståelse ut fra det de har i seg. Det kan fort føre til både missforståelser, missoppfatninger, koblinger m.m. i barnets indre, som gir grobunn for redsel, frykt og angst.  

 
 Trist gutt


Barn, skyld og angst

Mange ganger tar barn på seg skylden for ting som har skjedd, selv om de er uskyldige og ikke har hatt noe med det å gjøre eller ikke har det ansvaret de selv har pålagt seg. Det kan skje som en del av det å skape orden i tilværelsen, slik at det blir en sammenheng. Slik kan barn bære på skyldfølelse i lang tid, uten at de nødvendigvis innvier andre i det p.g.a. skyldfølelsen. Dette kan så bygge seg opp til en frykt og angst hos den lille.


Hvorfor kommer redsel, frykt og angst når barnet skal sove?

Ikke sjeldent opplever foreldre et aktivt og fornøyd barn om dagen, som går over til et barn med spørsmål, bekymringer osv. når de skal sove, eller at det regelrett er motstand mot å skulle sove.
 

Skap trygghet og ro hos barnet

Dagens mange inntrykk skal bearbeides og settes sammen. Det er et kjent fenomen for mange foreldre at det er da ”alt” kommer. Uro, skyld, usikkerhet, tristhet, sinne, frustrasjon osv. som det søkes utløp for eller forståelse for, da det da det kommer til overflaten. Dette fordi det en tid som gir rom til å merke etter, tenke og føle. Også fysiske plager dukker opp og fyller plutselig mye. Fordi også egen kropp blir veldig nærværende.

 
 
Børn der sover
 
Barns frykt, redsel og angst kan ha som nevnt ha mange årsaker. De CD'er/mp3 som du finner under her virker ikke på alle former for angst. MEN de virker på veldig mange former for angst. Her er de to hovedvirkninger og bivirkning.

1. Når barn blir redd når de skal sove eller våkner opp og er redd

"Historier som virker" er form for mentaltrening, men ditt barn oppfatter det som historier. Bruk nedenstående produkter om kvelden som godnatthistorier.

De starter med en kort avspenning som får ditt barn til å falle til ro. Deretter fortsetter det med at ditt barn er hovedpersonen i en historie, hvor alle de andre hele tiden roser ditt barn. Det gjør at ditt barn sendes til drømmeland med et smil.

Dette kombinert med den rolige søvndyssende musikken, gjør at barnet som oftest drømmer positive drømmer.

2. Når barn sliter med følelsen som heter "Det er noe galt med meg," "Jeg er ikke god nok," "Jeg duger ikke," "Jeg er ikke som de andre" ...

Denne følelse kan som nevnt gjøre barn usikre, gi dem unødige bekymringer, skaper frykt, angst og mye annet. «Historier som virker» (mentaltrening av selvfølelsen) hjelper veldig mange barn til å bli mer robuste og mange kan gi slipp på frykten, fordi de kommer til å tro mer på seg selv.

Bivirkning - barnet flytter fokus til noe positivt

Noen barn er redd for å miste far/mor/mormor ... Det er ikke sikkert at mentaltrening virker på den type frykt, men det gjør i det minste at ditt barn tenker på noe annet, får flyttet sitt fokus, finner ro og glede i historiene, og faller gladere i søvn.

Under her finner du de mest velegnede produktene i vårt utvalg, til å dempe barns redsel, uro og frykt.

Les også: Mitt barn vil ikke sove alene og Barn som våkner om natten (med konkrete tips hvis ditt barn våkner hele tiden, ikke nødvendigvis av redsel og frykt.

 

There are no products matching the selection.