Beskytt ditt barn mot mobbing

Beskytt ditt barn mot mobbing.

Det mest rimelige er å stoppe mobberen, men det er ikke så lett.

Det eneste rettferdige er å stoppe mobberen, men som regel er mobberens foreldre enten likegyldige eller ut av stand til å få mobberen til å slutte. Derfor blir du nødt til å beskytte ditt barn, så det ikke er ditt barn det går ut over.
Barn med en høy selvfølelse og selvtillit avviser i større grad mobbing.

Har ditt barn en høy selvfølelse, blir det ikke så lett et mobbeoffer. Barn som har en forholdsvis lav selvfølelse blir lettere mobbet, for de er sårbare. Mobberen kan "lukte" det. Og er de som blir mobbet ikke sårbare fra starten, så blir de det. Det blir en nedadgående spiral.
 
Hvordan stopper og forebygger man mobbing av barn. Stopp mobbing med mentaltrening
Veldig mange foreldre har meldt tilbake at mobbingen er blitt stoppet etter at barnet deres har brukt disse cd'ne til å styrke selvfølelse og selvtillit.
 
Stopp mobbing
 

Stopp mobbingen med en høyere selvfølelse

Sammenheng mellom det å bli mobbet og lav selvfølelse er innlysende. Den som blir mobbet blir truffet direkte i følelsesregisteret som kan hete noe i retning av: "Jeg er ikke god nok", "Jeg duger ikke", "Der er noe galt med meg" og/eller "Andre like meg ikke", "Jeg er uønsket" m.m. og disse negative følelsene eller dårlig selvoppfattelse tiltrekker mobbing, og så er den nedagående spiralen i gang.

Barn som utsettes for mobbing trives dårlig og får lav selvfølelse
En mor skrev om hvordan det hadde innflytelse på mobbingen, barnet hennes hadde sagt fra ovenfor mobbingen etter å ha brukt cd`ne.
 
Derfor er det en god idé å beskytte barnet ditt, så det ikke blir et mobbeoffer.
Problemet med mobbing blir doblet i de barn med den slags dårlige følelser, da de tiltrekker mobbing fordi de er lette ofre. Mens barn med en høy selvfølelse i større grad er immune for mobbing og rett og slett sier i fra. "Du piller ikke meg på nesen", nærmest stråler de ut og få våger å trø over terskelen.

Her kommer de unike CD`ene vi selger til barn og unge på sinn plass, da de nettopp laget for å styrke barnas selvfølelse og selvtillit. De finnes i aldersinndelte historier tilpasset barn 3-7 år og 8-12 år og er flotte fantasifulle historier fulle av positive bekreftelser til nettopp ditt barn. Utover det så har vi en flott cd til ungdom som har en annen oppbygning. Den er ikke fortelingsbasert, men snarere gir innsikt og vekst, i tillegg til værtøyer til å møte utfordringene.
Du kan lese mer om de enkelte CD`er lengre nede.

Veldig mange foreldre har gitt tilbakemelding på at mobbingen har stoppet etter at deres barn har brukt disse CD'ene, til styrking av selvfølelsen og selvtilliten.
Under her vil du finne et en mail som en mor skrev til oss om hvordan den økte selvfølelse barnet bygget opp, hadde innflytelse på mobbingen. Med det resultat at hennes barn nå tørr å si i fra overfor mobbing etter å ha brukt denne form for mentaltrening, som disse CD`ene dypest sett er, selv om barna ikke opplever det som mentaltrening. De opplever de som flotte historier.
 
Stopp mobbing
 
Her nedenfor ser du en mail vi for nylig mottok fra en mor, hvor hennes gutt var utsatt for mobbing:
 
Hei.
For en stund siden kjøpte jeg CD´en " Du er god nok" til min gutt på 7 år. Han hører den hver eneste kveld når han skalsove. Det er en hel fantastisk forandring som er skjedd. Han har i stor grad fått mere selvfølelse og selvtillit. Han er blitt veldig god til å si i fra. Før i tiden ble han lei seg. Nå sier han i fra, hvis han føler det er det riktige. Han hviler mere i seg selv.
Å starte opp på skolen var ikke en positiv opplevelse. Det ble veldig mange ekstratimer i skriveundervisning, og det har han vært veldig frustrert over. Han ble mobbet en hel masse. I går sa han til moren til gutten, som har mobbet ham veldig mye, at nå skulle det stoppe. Han ville ikke finne seg i det mere. Det var kjempe flott, det må absolutt være den selvtilliten han har fått av av å høre på Cd`ene som har gitt ham motet til å henvende seg til mobberens mor. Tusen takk for et kjempe godt produkt.
Med vennlig hilsen
Charlotte M

Les mer:
 
 

There are no products matching the selection.