Slik virker det

STYRK TRIVSEL, GLEDE OG POSITIVITET

Lav selvfølelse og manglende søvn

En lav selvfølelse og manglende søvn har en del ting til felles. De kan gi problemer som:
Manglende konsentrasjon og dårligere hukommelse, innlæringsvanskeligheter, forvirring, irritasjon, aggressivitet, hyperaktivitet, negativitet, sårbarhet, manglende samarbeidsevne mm.
 
Stans lav selvfølelse
 
 
 
En lav selvfølelse gir i seg selv mange problemer:
Lav selvfølelse skaper utfordringer
 

Trist gutt

 

Selvfølelse til ditt barn

Selvfølelse er den indre tro på egen verdi. Altså den jeg er. Det er holdninger som:
 • "Jeg er god nok"
 • "Jeg er ønsket"
 • "Jeg er elsket"
 • "Jeg duger"
 • "Jeg er akkurat som jeg skal være" osv.
 
Å ha en høy selvfølelse betyr at man prøver å rette de feilene man har. Når man har prøvd tilstrekkelig lenge uten resultat, så aksepterer man, at man har feil. Slik som ditt barn forklarer til de andre i en av fortellingene i "Du er fantastisk": "Ja, det er riktig; det er noen såkalte feil ved meg, men det er også riktig mange gode ting. Der er faktisk mange flere gode ting, enn der er feil."

En sterk og sunn selvfølelse stopper, minsker eller forebygger

Mobbing, konflikter, sårbarhet, nervøsitet, søskensjalusi, innlæringsvanskeligheter, aggressivitet, konsentrasjonsvansker, usikkerhet, negativitet, sjenerthet, hyperaktivitet, prestasjonsangst.

En sterk og sunn selvfølelse gir

Ro, balanse, konsentrasjonsevne, sikkerhet, suksess på skolen, overskudd, gode prestasjoner, positivitet, aksept av andre, selvaksept, glede, trygghet, tiltrekker sunne vennskap.
 
Barnets trivsel styrkes med historier som i virkeligheten er mentaltrening


Selvtillit

Selvtilliten er den indre tro på egne evner og ferdigheter, altså ”det jeg kan”. Det er holdninger som:
 • "Jeg er modig"
 • "Jeg er flink"
 • "Jeg er kreativ"
 • "Jeg er sterk" osv.

 

En stor selvtillit stopper, minsker eller forebygger

Mobbing, usikkerhet, prestasjonsangst, manglende energi mm.

En stor selvtillit gir

Energi, overskudd i hverdagen, suksess på skolen, gode prestasjoner, gjennomslagskraft, stå-på-mot mm.


Styrk både selvfølelsen og selvtilliten

Alle har bruk for både selvfølelse og selvtillit, derfor er produktene "Historier som virker" som du finner under her, designet til å styrke begge deler.
 

Hvordan styrkes selvfølelsen og selvtilliten?

 • "Du er snill"
 • "Du er god"
 • "Du er hyggelig
 • "Jeg liker deg veldig godt"
 • "Du er en god venn"
 
Den slags budskaper kommer fra alle de andre, i de "historiene" som guider ditt barn i søvn.
 
Gutt fylt opp av positive bekreftelser, sover med et smil
 
Disse historiene er i virkeligheten en spesiell form for positiv mentaltrening, som utnytter barnets lyst til å høre gode historier og kombinerer dem med barnets evne til totalt å leve seg inn i historier og virkningen ligger i mange lag.

Ditt barn er hovedpersonen i historiene og ditt barn blir hele tiden rost som en del av historien. Barn elsker å høre disse historier igjen og igjen, og dermed styrkes følelser som: "Du er god nok", "Du er ønsket" og "Du er elsket", og det får alle barn til å trives bedre. Historiene er laget så det både er historier til bruk om dagen og godnatthistorier.
 

Kjøp nå


Derfor styrkes selvfølelse og selvtillit

Kodeordet er gjentakelse. Du lærte å gå, sykle, snakke fremmedspråk m.m. ved hjelp av repitisjon, repitisjon og repitisjon. Mestrene i gjentakelse er reklameindustrien. Selv eldgamle reklameslogan fra din barndom husker du fortsatt.
 
 • Hvordan lærer et barn å cykel?
 • Hvordan lærer et barn å snøre skolissene sine?
 • Hvordan lærer et barn å skrive?
 • Hvordan lærer et barn å stave?
Repitisjon, repitisjon og repitisjon.

Kunne det tenkes, at selvfølelse og selvtillit kan styrkes på den samme måten?
Nettopp gjennom gjentagelsen skapes en selvoppfyllende profeti også kaldt Rosenthal effekten. Les mere om Rosenthal effekten

Faller ditt barn i søvn mens det hører historien? Nyere forskning viser at det virker likevel.

Sov godt

Godnatthistoriene starter alltid med en kort avspenning, og dermed er de særlig velegnede som en slags "sovemiddel", hvor den rolige stemme og den spesialkomponerte musikken sender ditt barn til drømmeland med et smil.  
 
Jente sovner med et smil
 
Avspenning gir avstressing. Ved daglig eller nesten daglig avspenning, vil du etter veldig kort tid kunne merke, at den avspenning ditt barn dermed får, vil smitte over på ditt barns adferd i dagligdagen. Avstressingen gjør ditt barn mere avbalansert og gir økt indre ro.
 
 
 Mentaltrening utelukker ikke kjærlighet på annen måte

 

Forskjellige søvnproblemer løses

 • Barn som ikke vil legge seg, "lokkes" av det fine ved å bli rost. 

 • Barn som ellers blir redde, får noe annet å tenke på. De falder i søvn og sover veldig ofte hele natten, uten å våkne, fordi de drømmer behagelige drømmer. 

 • Barn som ellers våkner om natten og kommer inn i foreldrenes soveværelse, sover som regel hele natten igjennom, på grunn av avspenningen. 

 • Mange barn som tidligere fikk mareritt, sover trygt og godt på grund av den positive innsovning. 

 • Barn som ikke vil sove på deres eget værelse får en lettere overgang. 

Les her om en mors gode erfaringer med å få sin 12-årige sønn til å sove på sitt eget værelse.

 
Barn elsker historiene og de sover rolig hele natten, når de hører disse godnatthistoriene. Noen ganger faller også foreldrene i søvn.
 

Voksnes søvnproblemer

Voksne som har vansker med å falle i søvn kan også bruke avspenning og mentaltrening. Les mer på www.kanikkesove.no
 

There are no products matching the selection.