Kjefting og kritikk?

For mye kjefting og kritikk?

 
Kjefting og utskjelling
 
Det starter tidlig i livet og det fortsetter:
"Si meg en gang, hvem tror du egentlig du er!" "Hvor klumsete går det an å bli, nå må du ta deg sammen!". "Sitt ordentlig på stolen - hvor ofte skal jeg bli nødt til å si det?"

Påstand: Barna våre er dem vi elsker høyest.

Hvorfor snakker vi da til dem på denne måten?

Ville du noensinne snakke slik til en tilfeldig bekjent, en kollega eller nabo? Ville du selv elske en som behandlede deg på den måten?

Vær sikker: Hvis du innimellom kjefter og skjeller ut - så er det under alle omstendigheter for mye! I en nylig dansk undersøkelse av 6000 foreldre til 3 ½ åringer svarte 86% at de hadde skjelt ut deres barn den siste uken. 
 
Trist mor og jente

Hva skjer når et barn blir kjeftet på og kritisert?

Sitat: "Kjefting er når de voksne slår med ord". Meddelelsen er klar og utvetydig: "Det er noe galt med deg", "Du er ikke god nok", "Du kan ikke”  ”Du duger ikke" .
Det er en ytterst effektiv måte å ødelegge et barns selvfølelse på! Hvorfor gjør vi det likevel? Fordi vi har lært det av våres foreldre, som fikk det fra deres foreldre osv.

Når man også tar i betrakting at barn utvikler seg gjennom å prøve og feile helt fra de første små skritt, så går kjefting rett inn i den enkelte barns utfoldelse i livet. Ofte blir barn kjeftet på nå de gjør noe som er feil i de voksnes verden, men som er fullt ut logisk i barnas verden.

Og en ting til, det virker ikke å kjefte. Forskning viser at kjefting sjeldent får barna til å gjøre det de voksne sier. Tvert i mot virker det i de fleste tilfeller konfliktopptrappende og fører bl.a. til mer aggressive barn. 


Kjefting og kritikk - bryter ned barns selvfølelse

Barn kan tåle mye og ikke alle barn reagerer ens. Reaksjonene kan være veldig forskjellige fra barn til barn: Manglende konsentrasjon, angst, manglende mot, hyperaktivitet, sjenerthet, innadvendthet, forvirring, negativitet, hodepine, magepine, prestasjonsangst og som tidligere nevnt aggressivitet, men listen kan gjøres mye lengre.

 

Gi barnet tilbake troen på seg selv

Det er stadig de voksne som bestemmer, men stopp nedgjøringen av ditt eget barn (for det er det som ligger i å kjefte og skjelle ut)! Start i stedet for med å forklare, lære fra deg, undervise, gi nærvær og først og fremst med å akseptere barnet ditt med alle de uferdigheter eller ”feil” det har. Akkurat som det det er (og ikke er). 

Ditt barn er i utvikling, ha tålmodighet med det. Kanskje er ditt barns intensjon noe annet, enn det du umiddelbart trodde. Ta oftere noen dype åndedrag, så du ikke reagerer spontant ut fra gamle mønstre, som så skader og sårer ditt barn.  

I stedet: Ros ditt barn for alt det som det er: ”Du er bare så herlig”,  ”Du er det beste i verden” osv.

Øv deg på å overse ”feilene” og flytt hovedfokus på de tingene ditt barn mestrer, de gode kvalitetene det har og løft dem frem. ”Dette er du skikkelig flink til”. ”Det du gjorde der var veldig snilt av deg”. Og du vil se hvordan barnet smiler, vokser og får lyst til å gjøre og lære mer. 

 
Barn med hodetelefoner

Hjelp ditt barn

Start med å gi det overstående skikkelig bevisst fokus både fra deg selv, men inkluder også evt. din partner, så dere står samlet for å hjelpe og løfte ditt barn.

Og utover disse tiltakene kan du/dere styrke ditt barn enda mer med spesiallagde CD`er/mp3 som nettopp er skapt med det formål å gjenoppbygge og styrke barnets selvfølelse. Disse er nå utgitt i 12 land og finnes nå også på norsk, de anbefales av barnepsykolog Marie Elbinger Gramstrup.

For barn 3-7 og 8-12 år er det flotte fantasifortellinger hvor barnet selv er hovedpersonen og gjennom fortellingene blir de rost og får anerkjennelse som en naturlig del av "eventyrreisen" de blir med på. De fylles opp med positive bekreftelser, og brukes de som godnatthistorie, så jobber de i tilegg videre i barnets underbevissthet når de sover.
 
Styrk ditt barns selvfølelse og selvtillit
 
Historiene erstatter ikke det foreldre og omsorgspersoner selv kan gi av positiv oppbygging, men er et forsterkende supplement. Å fylles opp av noe positivt, kan vel ikke ditt barn få nok av? Det handler dypest sett om å gi næring til det du ønsker skal vokse i ditt barn. 

Du kan lese mer om CD/mp3`ene for ulike aldersgrupper under her.
 

There are no products matching the selection.